Tiga Bahaya Ancam Pecinta Dunia

Abu ‘Ubaidah Asady menuturkan, barangsiapa dalam kalbunya dirasuki cinta dunia, maka di terancam tiga bahaya:
1. Kesibukan yang tiada kunjung bebas dari kesulitan.
2. Berkhayal yang tiada akhirnya.
3. Rakus, dan tiada pernah merasa terpuaskan.